Bostadsrättsföreningen Spegeln

Kronobergs län

Information

I Lessebo finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Spegeln. Det finns flera verksamheter som liknar Bostadsrättsföreningen Spegeln i Kronobergs län. Lessebo är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1987-06-12 så har Bostadsrättsföreningen Spegeln varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Spegeln och det finns fler verksamheter som är det i Lessebo.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Spegeln så kan man gör det genom att posta ett brev till Äspenäs 5, 370 45, Fågelmara. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Spegeln så kan ni göra det på 0478-40520.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Norman, Anders Krister som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Purtsi, Kari Toivo som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Purtsi, Marjatta Margareta som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Troedson, Eva Caroline Sofie som är född 1983 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Spegeln har 716403-8015 som sitt organisationsnummer.