HSB Bostadsrättsförening Centrum i Lessebo

Kronobergs län

Information

HSB Bostadsrättsförening Centrum i Lessebo är ett av många företag som finns i Lessebo. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Centrum i Lessebo finns i och den tillhör även Kronobergs län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

HSB Bostadsrättsförening Centrum i Lessebo som idag finns i Kronobergs län har varit registrerat sedan 1992-10-05. Men sedan 1996-01-01 så har HSB Bostadsrättsförening Centrum i Lessebo varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Kungsg. 19, 352 31, Växjö. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Centrum i Lessebo så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0470-723064.

Lessebo arbetar för att företag som HSB Bostadsrättsförening Centrum i Lessebo ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Centrum i Lessebo. Det finns flera företag i Kronobergs län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Centrum i Lessebo är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Nicklasson, Rolf Olof Herbert -Nilsson, Göran Vilhelm -Petersson, Åsa Yvonne -Skanse, Per Erik Paul.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Centrum i Lessebo och det är följande personer, Hammerin, Mona Ethel Elisabet som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Nicklasson, Rolf Olof Herbert som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Göran Vilhelm som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Skanse, Per Erik Paul som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Davoust, Örjan Gunnar som är född 1942 och har titeln Suppleant, Petersson, Åsa Yvonne som är född 1966 och har titeln Suppleant.Rudolf, Elsa Gunnel Marianne som är född 1928 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Centrum i Lessebo är 716404-0383.