Bostadsrättsföreningen Boken

Kronobergs län

Information

Bostadsrättsföreningen Boken hittar ni ett Kronobergs län som inte är som andra län. I Kronobergs län hittar ni Lessebo som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Boken finns. I Lessebo så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Kronobergs län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Boken tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Boken har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Boken så kan ni göra det genom att skicka er post till Fiskareg. 2 A, 360 51, Hovmantorp men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 070-6846176.

Lessebo arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Kronobergs län för att locka till sig fler företag.

Bostadsrättsföreningen Boken har idag 729500-0470 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Hagström, Thomas Alexander -Jakobsson, Per Anders är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Boken

Föreningen har till ändamål, att genom förvärv och förvaltning av fast egendom i Hovmantorp, åt medlemmarna upplåta bostäder under nyttjanderätt för obegränsad tid. Den rätt inom föreningen, som på grund av sådan upplåtelse tillkommer medlem, benämnes bostadsrätt, och medlem, som innehar bo- stadsrätt benämnes bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Boken så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Gunnarsson, Håkan Erik Gunnar som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Hagström, Thomas Alexander som är född 1984 och har titeln Ordinarie ledamot, Henriksson, Mats Per-Erik som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Jakobsson, Per Anders som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Christel Anna Linnéa som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Bernhäll, Christer Bernt Åke som är född 1970 och har titeln SuppleantOlsson, Mikael som är född 1981 och har titeln Suppleant, .